PRofessionele juridische begeleiding

Vakgebieden
neem contact op

Advisering en juridische bijstand op het gebied van HR en arbeidsrechtelijke kwesties

Arbeidsrecht

 • Arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en wijziging daarvan
 • Ontslag individueel en collectief
 • Arbeidsconflicten
 • Reorganisaties
 • Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
 • Concurrentie en relatiebeding
 • Bonusregelingen en werknemersparticipatieplannen
 • CAO
 • Gelijke behandeling
 • ZZP, freelancer en managementcontracten
 • Payrolling en uitzending
 • Overgang van onderneming en outsourcing
 • Medezeggenschap

Deskundig advies met betrekking tot ziekteverzuim, preventie en het oplossen van conflicten

Arbeidsongeschiktheid

 • Langdurig zieke werknemer
 • Re-integratie
 • Arbeidsconflict
 • Deskundigenoordeel
 • ZW en WIA
 • Eigenrisicodragerschap
 • Bezwaar en beroep
 • WIA-verzekeringen
 • Mediation
 • Bedrijfsongevallen en loonschade
 • Contracten arbodienstverleners

Ondersteuning op alle aspecten van internationaal werken inclusief werkvergunningen

Arbeidsmigratie

 • Kennismigranten
 • Werkvergunning
 • EU Blue Card
 • Intra company transfer
 • Regeling internationaal handelsverkeer
 • Zelfstandigen
 • EU dienstverrichters
 • Zakenvisa
 • Gezinsmigratie
 • Permanent verblijf
 • Internationale arbeidsovereenkomst
 • Boetes IND en Inspectie SZW

Wat kunt u verwachten

 • Een scherpe juridische analyse en praktisch advies
 • Een plan van aanpak om het optimale resultaat te bereiken
 • Schikken waar het kan en procederen waar het moet
 • Met oog voor de situatie en belangen
 • Absolute discretie gegarandeerd
 • Altijd goed bereikbaar

Wie kan bij VHA terecht

 • Ondernemingen
 • Start-ups
 • Scale-ups
 • Werknemers
 • Expats
 • Ambtenaren
 • Bestuurders
 • ZZP’ers
 • Freelancers
 • Ondernemingsraden

Wat doet VHA nog meer

Flex/interim

Voor het in-house opvangen van incidentele drukte en tijdelijke ondersteuning

Kennis

Workshops over actuele onderwerpen

Neem contact op

Mr. M.J. (Margot) van Herwerden
T: +31 6 204 302 45
E: margot@vanherwerdenarbeidsrecht.nl
Gevestigd te Den Haag